• Evropu jsem rozdělil na části podle světových stran a několik dalších tradičních celků a uskupení.

 • Střední Evropa - je částí Evropy ležící mezi východní a západní Evropou, kterou většinou rozumíme Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko, označované někdy také jako středovýchodní Evropa.
  V širším kontextu do střední Evropy řadíme ještě
  Německo, Rakousko, Švýcarsko a Liechtenštejnsko. Další definice hovoří o státech střední Evropy jako o zemích, které svou kulturou a historií patří k Západu, ale které byly po II. světové válce podrobeny Sovětským svazem.

 • Východní Evropa - Do roku 1989 byl pojem východní Evropa spojen se všemi státy tzv. socialistického bloku (tedy včetně tzv. středovýchodní Evropy, Balkánu, Pobaltí). Po převratech v zemích střední a východní Evropy se tento pojem omezil na evropské státy bývalého SSSR, ze které se později geopoliticky vyčlenily 3 pobaltské státy. Dnes bychom takovým způsobem označili zejména Rusko a jeho dva menší „slovanské bratry“ a dále na pomezí ležící Moldavsko.Z hlediska polohy východoevropských států je typická poloha na okraji křesťanského, východoasijského a islámského kulturního okruhu, což vedlo v některých kruzích ve Střední Evropě k mylné domněnce, že Rusko, Ukrajina nebo Bělorusko jsou oblastí mimo Evropu. Velmi problematická je poloha Kavkazu, které se dělí na severokavkazské regiony v rámci Ruské federace (Krasnodarský kraj, částečně Stavropolský kraj, Adygea, Čečensko, Dagestán, Kabardino-Balkarie, Ingušsko, Severní Osetie) a tři republiky Zakavkazska – Gruzie, Ázerbajdžán, Arménie.

 • Západní Evropa - Mezi státy západní Evropy patří Francie, Velká Británie, Irsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemí a Monako. Je velmi odlišná od centrální a východní Evropy svou kulturou, historií a hospodářstvím. Během studené války byly státy záp. Evropy částí Nato a byly velmi silně ovlivňovány USA. Je to hospodářsky nejsilnější a nejrozvinutější část Evropy.

 • Severní Evropa - Do severoevropského regionu zahrnujeme nejen skandinávské státy Norsko, Švédsko, dále Finsko, Dánsko a ostrovní Island, ale i tzv. pobaltské státy, někdejší sovětské republiky Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Region má s ohledem na geografickou polohu slabé zalidnění, ekonomicky je však nestejnorodý. Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko a Island udržely krok s jádrem evropského centra a životní úrovní patří mezi nejvyspělejší na světě. Severní Evropou však procházela půl století železná opona, která vyčlenila Estonsko, Lotyšsko a Litvu do sféry centrálně plánovaného ekonomického systému. Příslušnost k Sovětskému svazu způsobila jejich ekonomické zaostávání.

 • Jižní Evropa - je oblast známá také pod názvem "Evropa středomořská". Nacházejí se zde státy Španělsko, Portugalsko, Andorra, Itálie, Vatikán, Malta, San Marino, a Britské území Gibraltar, Řecko.

  OSTATNÍ:


 • Balkán - ODKAZ

 • Benelux - je volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska. Jeho název je odvozen od počátečních písmen jmen těchto zemí, tedy Belgique/België, Nederland a Luxembourg.

 • Britské ostrovy - ODKAZ

 • Skandinávie - na severu Evropy, patří sem severské země - Norsko, Finsko a Švédsko. Jedno z nejbohatších území Evropy.

 • Višegrádská skupina - (také nazývaná Višegrádská čtyřka nebo V4) je aliance čtyř států střední Evropy: Polska, Česka, Slovenska a Maďarska. Historicky Višegrádská skupina pochází z roku 1335, kdy se konalo setkání českého, polského a maďarského krále v maďarském městě Višegrád. Moderní údobí V4 se datuje od 15. února 1991, kdy se konal sumit hlav státu nebo vlád Československa, Maďarska a Polska ve městě Višegrád, na kterém byla ustanovena spolupráce mezi těmito třemi státy (s rozdělením Československa se staly čtyřmi) za účelem podpory procesu evropské integrace. Vstup členů Višegrádské skupiny do Evropské unie, který byl v těchto zemích odsouhlasen v referendech, nastal 1. května 2004.

REKLAMA

poker
poker
online casinos
texas hold em

 

 

 

 

© Kuri 2005